Замын-Үүд сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн бүтэц, орон тоо

Хэлтсийн дарга буюу ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч-1

Ахлах нягтлан бодогч-1

Хуяглан хүргэлтийн ажилтан-1

Иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч-3

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч-2

Техник хяналтын ажилтан-1

Нярав-1

Жолооч-1